Naše motto: Slovo nejde neexistuje

Naším cílem je spokojený zákazník

Vznik společnosti a zaměření

Společnost Rekant s.r.o. působí na trhu od roku 1995 a zaměřila se na servis kopírovacích – reprografických strojů a na dodávky spotřebních materiálů pro kopírovací stroje.

Postupně, s rostoucími požadavky klientů došlo k rozšíření pracovního týmu a do servisního portfolia se přidaly tiskárny a faxové přístroje.

V roce 2008 došlo ke změně vedení firmy a k její přeměně ve společnost s ručením omezeným. Díky nové koncepci a pohledu na trh výrazně vzrostlo zaměření společnosti a také se rozšířila spokojená klientská databáze.

Popis činností

Prodej

 • Kancelářských strojů a přístrojů, mezi které patří:
  Výpočetní technika stavěná na míru požadavkům a nárokům klientů, notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony a veškerá komunikační technika, dále pak skenery, tiskárny, kopírovací stroje, síťová multifunkční zařízení, laminátovací stroje, vazače i na pevné desky a k nim zlatičky, skartovací stroje, kamerové zabezpečovací systémy, docházkové systémy… a vlastně vše, co je možné připojit k elektrické síti a je určeno pro kancelářskou práci.
 • Spotřebních materiálů, jako jsou nejrůznější inkousty, tonery, cartridge od originálů, přes alternativní až po renovované, optické válce, transferové a fixační jednotky, papíry pro nejrůznější použití a různých rozměrů.
 • Náhradních dílů pro veškeré kancelářské stroje.

Servis

 • Záruční a pozáruční servis strojů následujících značek:
  Brother, Konica Minolta, Develop, Canon, Hewllet Packard, Ricoh, Nasuatec, Panasonic, Toshiba, Opus, HSM,
 • IT služby, servis počítačů a notebooků:
  Pečujeme o infrastrukturu firem (sítě, hardware), optimalizujeme telekomunikační služby (internet, VPN), zajišťujeme bezpečnost a vzdálený přístup. Zajišťujeme komplexní správu i jednotlivé zásahy a operace na vyžádání. Aktivně vyhledáváme nové možnosti, jak zlepšovat firemní prostředí a pomocí nejmodernějších technologií pomáháme firmám i jednotlivcům pracovat efektivněji.

IT služby, které jsou našim zákazníkům k dispozici:

 • Správa (prevence, údržba, řešení problémů, podpora uživatelů, dohledové centrum)
 • Instalace a konfigurace (uživatelských programů, zabezpečení, dodávky zařízení – HW)
 • Outsourcing (vzdálená správa a on-line helpdesk)
 • Optimalizace tiskových řešení (analýza tiskového prostředí a návrh tiskových řešení, skenování po síti, vzdálený přístup, VPN, vzdálená plocha)
 • Bezpečnost (audit, bezpečnostní politiky, zálohování, tvorba scénářů a podpora při realizaci)
 • Ochrana před škodlivým softwarem, ochrana před spamem, odvirování a vyčištění PC
 • Zálohování a obnova dat
 • Opravy základních desek a hardware
 • Rozšiřování kapacity a výkonu hardware

Konferenční technologie a centra pro on-line výuku a videokonferenci

 • Přenos obrazu a zvuku do vzdálených pracoven, konferenčních místností, studoven a do internetu
 • Školení vzdálených pracovníků, studentů (i na „druhé straně světa“)
 • On-line konference a přenosy, včetně možností vzdálené asistence (vhodné pro nemocné studenty, lékařské teamy, velký okruh posluchačů)
 • On-line testy a zkoušení
 • Nahrávání přenášených dat pro pozdější použití 

Kamerové a zabezpečovací systémy

 • Dohled na místa, která nemůžete mít stále pod kontrolou
 • Možnost napojení na CPO (centrální pult ochrany)
 • Zálohování nahraného obrazu
 • Vzdálený monitoring – kdekoliv na světě, kde je přístup k internetu
 • Nastavení zón a data a časů nahrávání

Docházkové systémy

 • Kontrola přítomnosti a příchodu a odchodu ze sledovaného pracoviště/školy
 • Automatické notifikace na e-mail / sms nadřízeným nebo rodičům v případě příchodu/odchodu z hlídaného prostoru
 • Propojitelnost na účetní a databázové systémy
 • Použití stávajících čipů/karet
 • Terminály a čtečky do náročných prostředí
 • Možnost použití namísto čipů otisky prstů
 • Vhodné do škol pro sledování přítomnosti dětí v prostorách školy

Dobíjecí a bezpečnostní skříně pro tablety

 1. Kontrola nad tablety ať již ve školách, nebo v organizacích, kde s nimi zaměstnanci pracují každý den!
 2. Bezpečnostní a uzamykatelnédobíjecí skříně s možností automatické synchronizace tabletů, s přístupovým Wi-Fi AP a propojením do internetu i v místech, kde doposud není WiFi síť instalovaná.
 3. Výhodou řešení je jednoduchost obsluhy, robustní a kvalitní provedení, automatické hlídání teploty uvnitř dobíjecí centrály s integrovaným chlazením.
 4. Dobíjecí místa jsou buď pevně ukotvená v konkrétní učebně, nebo jsou mobilní a pro snadný transport opatřena kvalitními kolečky.
 5. U tabletů s operačním systémem Windows je navíc možné monitorovat nabití a stav baterie, volnou kapacitu na disku jednotlivých tabletů a je-li tablet připojen k internetu či nikoli.
 6. Na platformách Windows a Android jsme schopni nastavit výchozí stav, do kterého se tablet po svém restartu automaticky navrátí (vhodné zejména do škol).
 7. Máme řešení i centrální správu tabletů pro učitele tak, že mohou snadno vidět, co který student zrovna dělá a zda se plně věnuje výuce.

Know how

Snížení provozních nákladů – jde to! Jedná se o celkovou analýzu tiskového prostředí, kdy po odborném provedení a sběru dat může dojít až k 75-ti procentnímu snížení cen na veškeré tisky, při zachování anebo zvýšení uživatelského komfortu a kvality výstupu.

Kroky analýzy jsou:

 1. Zájem klienta získat kontrolu a snížit výdaje tiskových výstupů
 2. Sběr dat (provádí se 2x za vybrané transparentní období)
 3. Vyhodnocení stávajícího stavu a výdajů na základě provedeného sběru dat
 4. Návrh, jak snížit výdaje (porovnání nákladovosti jednotlivých strojů a nabízeného řešení, včetně kalkulace návratnosti případné investice)
 5. Implementace a zaškolení personálu
 6. Kontrolní vyhodnocení po reálném provozu
 7. Případné dodatečné zabezpečení tiskových, kopírovacích a skenovacích úloh – ochrana proti zneužití techniky a nechtěným výdajům.
 8. Poskytujeme tzv. Servisně-Materiálové smlouvy, což vítají klienti s velkým objemem tisků. Jak z názvu smluv vyplývá, jsou stroje pod takovými smlouvami plně provozně pod naší kontrolou a jsou napojeny na tzv. Vzdálenou správu. Ta nám umožňuje získat informace o stroji bez nutnosti interakce klienta a je tím prakticky vyloučeno riziko, že by se stroj zastavil z důvodu docházejícího spotřebního materiálu. Stejně tak se dozvíme i o případných vzniklých chybách na stroji ještě před tím, než se o nich má možnost dozvědět obsluha strojů. Tímto způsobem jsme schopni snížit čas potřebný k servisnímu zásahu a eliminujeme časové prostoje.
 9. K provozním nákladům se také musí nutně započítat čas, který zaměstnanci věnují a stráví při hledání konkrétních materiálů a dokumentů, jenž jim byly svěřeny.
 10. Nabízíme digitalizaci veškerých dokumentů, se kterými přijde firma/jednotlivec do styku a jejich následné snadné používání – automatický převod textů do editovatelné podoby, nebo kompletního full-textu takže stačí zadat slovo či frázi do nástroje pro vyhledávání a dokument snadno naleznete.
 11. Naprostou špičkou ve správě dokumentů je pak jejich správa a hromadění na jednom místě, kam mají zaměstnanci/uživatelé přístup vždy dle svého oprávnění a s dokumenty mohou nakládat jen dle svých práv nastavených k jednotlivým typům dokumentů. Zálohování takového úložiště je pak snadnou záležitostí, neboť jde o zálohu jediné složky. Samotná správa takových dokumentů probíhá standardním webovým prohlížečem, kde se otvírá formulář s potřebnými datovými poli. Vyhledávání pak probíhá fulltextově, nebo – což je rychlejší indexací konkrétních polí.
 12. Náklady je možné také snížit námi nabízeným leasingem a to jak finančním, tak operativním na veškerá námi dodávaná zařízení. Je možné nabídnout i nulovou akontaci. Doba leasingu je nastavitelná od 24 do 68 měsíců. Mnohdy totiž vyjde levněji financování strojů právě tímto způsobem, než-li používáním kontokorentních účtů, nebo úvěrováním bankou. *
 13. Víme jak prodloužit dobu záruky na stroje z doby stanovené zákonem – tedy ze 2 let v případě prodejů soukromým uživatelům (bez IČ) a z 1 roku při prodeji firemním klientům (tedy s IČ) na dobu 3 let u menších multifunkcí a na dobu až 6-ti let u větších kancelářských strojů.
 14. Poskytujeme servisní zásahy od 2 pracovních hodin od nahlášení závady!

* vždy je třeba zhodnotit stávající situaci a očekávaný vývoj do budoucnosti.

Pořízení na splátky – leasing

Pronájem stroje

Jde o asi zcela nejzajímavější způsob nabytí stroje. Klient podepíše Servisně-materiálovou smlouvu, která mu zaručí 100% fungování přístroje včetně dodávek veškerých spotřebních materiálů a kompletního servisu stroje.

V rámci smlouvy se uzavírá paušální měsíční částka, která bude pravidelně fakturována v našem případě jde o částku 1.730,- Kč (v podstatě jde o pronájem) a dále pak klient platí za každou stránku, kterou na stroji vytiskne. Cena stránek je za každou černobílou 0,30 Kč a za každou barevnou 1,30 Kč. Ceny jsou uvažovány při běžném průměrném pokrytí papíru formátu A4 do 5%.

Ceny za skenované stránky se nepočítají, pokud množství skenů nepřesáhne 50% vytištěných stránek měsíčně.

Výhody pronájmu:

 1. Stroj je krytý zárukou po celou dobu trvání pronájmu
 2. Žádné utajené vícenáklady – naprostá kontrola výdajů, lze měnit ovlivněním množství tisků
 3. Záruka 100% funkčnosti stroje. Dojde-li k takové poruše, že nebude možné stroj používat do 24 hodin, dostává klient náhradní stroj obdobných vlastností za stejných podmínek.
 4. Klient se stává V.I.P. se zárukou přednostního servisu

Nevýhody pronájmu:

 1. Pevná doba uzavření smlouvy. V případě předčasného ukončení, klient uhradí zbylé měsíční paušální platby (na našem modelu by to bylo 1.730,- krát počet měsíců do řádného uplynutí smlouvy).
 2. Ani po řádném uplynutí smlouvy není stroj klienta a bude-li o něj klient mít zájem, uhradí odkupní částku ve výši 15% z celkové ceny nového stroje.

Cílové skupiny klientů

Cílovou skupinou jsou pro nás všichni, kdo přichází do styku s kancelářskou a výpočetní technikou, nákupčí, kteří hledají stabilní a kvalitní dodávky spotřebních materiálů, společnosti, které hledají další možnosti úspor, nebo které chtějí zvýšit kvalitu a profesionální vzhled výstupu svých dokumentů.

Mezi naše spokojené klienty patří společnosti působící ve všech možných oborech a oblastech působností. Patří mezi ně některá ministerstva a státní správa nebo zastupitelské úřady, školy a školky, velké společnosti, drobní podnikatelé a domácnosti.

Za všechny přikládáme pár vybraných referencí:

Referenční klienti

Můžeme se pochlubit referencemi od nadnárodních společností (např. Alimpex Food a.s., nebo ArcelorMittal a.s.), úřadů státní správy (např. Ministerstva kultury nebo Ministerstva životního prostředí), veřejného sektoru (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní Thomayerova nemocnice), ze středního sektoru pak konstrukční společnost Jiva-Jirák, společnost EKOLA group, spol. s r.o atd..

Závěr

Jsme pro-zákaznicky orientovaná společnost, s cílem udržet si svojí klientelu.

Pokud se dozvíme o potřebách, přáních a problémech zákazníků, jsme schopni pomoci s jejich řešením.

S námi máte možnost zvýšit uživatelský komfort, kvalitu výstupu dokumentů, získat absolutní kontrolu nad firemními výdaji v oblasti kancelářské techniky.